O nas

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Rzemieślnik” rozpoczęła swoją działalność w 1949 roku. Spółdzielnię powołano w celu umożliwienia prowadzenia działalności rzemieślniczej. Ponieważ w ówczesnych czasach rzemieślnicy nie mogli bezpośrednio w państwowych firmach zaopatrywać się w materiały i sprzedawać swoje wyroby, spółdzielnia działała jako pośrednik w zaopatrzeniu materiałów i zbycie produktów rzemieślniczych.

Spółdzielnia przeżyła swój rozkwit w latach 70 i 80 ub. wieku, zrzeszając ponad 700 członków będąc jedną z największych w Polsce. Wyroby produkowane przez członków i oferowane przez spółdzielnię miały ugruntowaną pozycję na rynku i cieszyły się dobrą opinią.

Spółdzielnia wybudowała własny budynek przy ulicy Wita Stwosza 10.

Zmiany gospodarcze w naszym kraju w latach 90-tych oraz możliwość bezpośredniego zaopatrzenia i zbytu produktów przez rzemieślników spowodowały zastój i konieczność zmian w profilu działalności spółdzielni. W chwili obecnej działalność Spółdzielni to najem posiadanych lokali.