Sprzedaż budynków Spółdzielni Rzemieślnik

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Rzemieślnik” sprzeda nieruchomość znajdującą się Bielsku-Białej, ul. Wita Stwosza 10, stanowiącą własność Spółdzielni Rzemieślniczej „Rzemieślnik” z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Wita Stwosza 10

cena nieruchomości wynosi:

2 500 000 zł netto

w tym wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu: 431 000 zł (11.01.2019)

Nieruchomość stanowią dwa połączone przewiązką komunikacyjną budynki usytuowane na działce z terenem inwestycyjnym przewidzianym pod budowę trzeciego budynku:

Budynek I

pow.zabudowy:  398 m2

kubatura:  2779 m3

pow. użytkowa:  461 m2

 1. Identyfikator budynku: 246101_1.0004.1177_BUD
 2. identyfikator działki: 246101_1.0004.620/25
 3. liczba kondygnacji: 3 (w tym piwniczna)
 4. przeznaczenie budynku 195 -budynki biurowe
 5. odrębność: tak

Budynek II

pow.zabudowy:  456 m2

kubatura:  4848 m3

pow. użytkowa:  871 m2

 1. Identyfikator budynku: 246101_1.0004.1178_BUD
 2. identyfikator działki: 246101_1.0004.620/25
 3. liczba kondygnacji: 3
 4. przeznaczenie budynku 109 -pozostałe budynki niemieszkalne
 5. odrębność: tak

oraz

Działka 620/25 o powierzchni 1976 m2

zabudowana  budynkami nr 1 i nr 2, jak wyżej określono,

o łącznej powierzchni zabudowy: 854 m2 i kubaturze: 7627 m3

oraz terenem przewidzianym do zabudowy (projekt z roku 1984)

budynkiem o pow. zabudowy 284 m2  i kubaturze 3565 m3

-teren nieutwardzony po prawej stronie na fotografii podwórza

Numer Księgi Wieczystej: KW nr BB1B/00044532/5

Typ księgi: grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną własność

Dział I

 1. numer bieżący nieruchomości: 1
 2. położenie: województwo: śląskie, gmina: Bielsko-Biała M., miejscowość: Bielsko-Biała,
 3. identyfikator działki: 246101_1.0004.620/25,
 4. działka ewidencyjna: 620/25,
 5. obręb ewidencyjny: 0004,
 6. nazwa obrębu; Górne Przedmieście
 7. położenie: 1 – ulica: 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, Stanisława Moniuszki, Wita Stwosza,
 8. sposób korzystania: BI -inne tereny zabudowane

Dział I-SP

 1. Prawo użytkowania wieczystego -okres użytkowania:2092-12-17
 2. Sposób korzystania: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym wraz ze stanowiącymi odrębną własność budynkami

Dział II – własność

 1. Właściciel; Numer udziału w prawie: 1
 2. wielkość udziału: 1/1
 3. jednostka samorządu terytorialnego-lista wskazań udziałów w prawie:1, nazwa: Gmina Bielsko-Biała,
 4. użytkownik wieczysty- napis: wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość – numer udziału w prawie:1, wielkość 1/1,
 5. inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: lista wskazań udziałów w prawie: 1, nazwa: Spółdzielnia Rzemieślnicza „Rzemieślnik” w Bielsku-Białej.

Działy III : prawa, roszczenia i ograniczenia : brak wpisu.

Dział IV: hipoteka: brak wpisu

Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia strony „Galeria zdjęć”

Zamieszczamy też stronę „Opis budynku” na której podajemy szereg informacji dotyczących danych technicznych, prawnych i zagospodarowania budynku, w tym sytuacji dotyczących najemców lokali.

– linki w nagłówku i stopce każdej ze stron.

https://www.okolica.pl/offer/show/0049881-S-00001/formular