Zarząd i Rada Nadzorcza

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
PREZES ZARZĄDU:
mgr inż. Zbigniew Śliwiński

z.sliwinski@rzemieslnikbielskobiala.pl

tel.: 33 815 90 41, kom.: +48 797 171 633

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU:
mgr inż. Grzegorz Rawicki

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI
PRZEWODNICZĄCY RADY:
inż. Piotr Noszczyk

pionos@wp.pl

+48 602 618 392

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY:
mgr inż. Janusz Doliński

tel. +48 609 467 373

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ:
Stanisław Kruczek

tel. +48 602 254 978